Smile 2012/13 - c. 1

Detaily

Školský časopis.

 

Popis

  • grafické spracovanie a úprava dodaných materiálov

 

Ukážka